Nu! Och sen?

Allt fler vill ta betalt på nätet

Posted in Trender by tinanybom on 2009-09-11

Är gratisläsande på nätet över?

I början av augusti gick Rupert Murdoch  ut med han tänker börja ta betalt för The Sun, The Times and Sky News på nätet.

Samtidigt utvecklar Google en tjänst riktad till medier som vill ta betalt för innehåll på nätet. Googles förslag handlar om  att vidareutveckla deras mikrobetalnintstjänst google checkout.

Relaterade länkar:

Murdoch vows to charge for all online content

Murdoch signals end of free news

Google Develops Plan To Save Newspapers From Google 

Google develops a micropayment platform – Open need not mean free

Annonser

Exempel på kundmakt

Posted in Trender by tinanybom on 2009-09-10

Dave Carroll använder Youtube som kanal för att utrycka sitt missnöje mot United Airlines.

 

Ett exempel på företag som använt kundkritik på ett smart sätt är EA sports.

När EA sports lanserade sitt nya golfspel hade man en bugg i spelet; Tiger Woods kunde gå på vatten, då spelet inte kunde göra skillnad på utspelsplats. Efter att fått kritik från ett antal ilskna kunder gav man svar på tal, också på Youtube.

Jakten på relevans i marknadsföringen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Annonsörer eftersträvar en allt mer effektiv marknadskommunikation. Som ett led i detta arbetar man mer och mer med kommunikation som anpassas utifrån konsumentens beteenden/intressen för att försöka nå fram med relevant budskap (behavior targeting).

Internetmediets ”pull-egenskaper” börjar nu även utnyttjas och förstås av marknadsförare och sökordsmarknadsföring är begreppet för dagen.

(more…)

Smart och exklusiv

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

På Tradera.se finns 105 auktioner för Prada. Ett klick bort och du kan beställa en Gucci i stället. När statusprylarna har blivit lättillgängliga för alla söker de traditionella lyxaktörerna nya vägar för att få äkta lyx.

Lyx handlar inte längre bara om det som går att köpa för pengar utan kan lika gärna handla om att kunna beställa in en alldeles speciell sorts kaffe. Att ha kunskapen om var man kan hitta den perfekta espresson innebär lyx. Det är just kunskapen som kommer att vara viktig och då även möjligheten till att få tag på den, t ex vart finns den bästa stranden? Detta innebär att de personliga nätverken blir allt viktigare.

(more…)

Gratis

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Allt fler produkter och tjänster, främst de som distribueras via Internet, uppfattas av användaren som gratis. Affärsmodellen bygger oftast på att kärnprodukten är gratis och finansiering sker med annonser, premiumtjänster, frivillig betalning, sponsring eller kapitalisering av kundregister.

(more…)

Tagged with: , ,

Mångkultur och klasskillnader

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat ”Från moderna till postmoderna individer”

 • Utanförskap
 • Nya klassklyftor
 • Mångfaldens möjligheter

Mångkultur
Andelen människor med annan kulturell än den traditionellt svenska bakgrunden ökar. Allt fler instanser ser möjligheter med en multikulturell marknad, inte minst handeln då där finns andra konsumtionsmönster och vanor.

Klasskillnader
Under 1980-talet ökade inkomstskillnaderna. Samtidigt skedde en utjämning genom skatter och bidrag. Nettoinkomsternas fördelning förändrades därför inte i stort. Under början av 1990-talet växte inkomstskillnaderna mer, medan utjämningen genom skatter och bidrag minskade. Dessutom växte under hela perioden skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner, mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Europa samt mellan högre tjänstemän och arbetare. En ökad ekonomisk polarisering i Sverige blev resultatet.

(more…)

Mediekanalsexplosion och ökad nischning föder Homozappiens

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

Scanning
Sök
Aktivt

Vi står mitt i en mediakanalsexplosion som accelererat under en rad år. I grunden drivs utvecklingen mot allt fler kanaler och nya format av nya tekniska möjliggörare. Förutom att Internet och mobilen erbjuder ett oöverskådligt och växande antal nya kanaler så leder den pågående digitaliseringen till att allt fler mediekanaler konvergerar, dvs flyter in i varandra och får nya egenskaper som förändrar medielandskapet i grunden.

Det ökande utbudet på medier och ett stigande informationsöverflöd det allt dyrare att effektivt bryta igenom bruset. Marknadsförarna söker efter mer effektiva mediekanaler, nya format och tilltalssätt. Som en naturlig konsekvens av medieexplosionen och teknikutvecklingen blir medier allt mer nischade och smalare i sin intresseinriktning.

(more…)

Ökade krav på upplevelser

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Upplevelse i flera dimensioner
 • Mentalt värde
 • Flärd/neon
 • Äkthet
 • Inre & yttre utvecklingsdimension

Allt fler människor är intresserade av upplevelser och personlig utveckling, inte enbart materiella ting. Upplevelsekonsumtion har hittills framförallt handlat om underhållnings-konsumtion; tjänster och produkter har erbjudits konsumenten tillsammans med någon form av underhållning.

Nu handlar det mer om jakten på det tillförlitliga och äkta upplevelserna. Det är så mycket som är fejkat, tillfixat, osant, imiterat och manipulerat runt om oss att vi söker åt andra hållet. Det äkta handlar om det mänskliga, det riktiga och sanna, det genuina och tillförlitliga.

(more…)

Morgontidningsprenumerationer minskar upplaga och antal läsare sjunker

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19
 • Läsvanorna differentieras

Den prenumererade morgontidningen har fått stark konkurrens av den ökade tillgången på gratis nyheter samt människors förändrade levnadsvanor och medievanor, ökat antal ensamhushåll, senare etablering/vi bildar familj allt senare mm. För varje generation minskar andelen regelbundna morgontidningsläsare med 10-15 procentenheter.

Svensk morgonpress har tappat stora upplagevolymer under de senaste decennierna. Från att ha nått närmare 80% hushållen med den betalda morgontidningen varje dag ligger man nu på 50% eller mindre.

(more…)

Polarisering lågpris-premium

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Smartshopping
 • My value for money
 • Flykten från mitten

I så gott som alla branscher har polariseringen mellan lågpris och lyx slagit igenom; utbudet av billiga kopior ökar och konsumenterna struntar i varumärket och blir allt mer prismedvetna. Det är en konsument som finns i alla åldrar och inkomstklasser.

Polariseringen sker också under veckan – vardag=lågpris och helg = premium

Trenden har pågått under många år men har framförallt slagit igenom ordentligt sedan början av 2000talet och framåt då ett antal lågpris/gratisaktörer startade i Sverige för första gången.

(more…)