Nu! Och sen?

Överutbud leder till valfrihetsbacklash och situationskonsumtion

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19
  • Sena beslut
  • Enkla beslut
  • Inga beslut

Utbudet av produkter, tjänster och kommunikation blir allt större. Aldrig förr har vi fått ta del av för så många valmöjligheter som nu. De många influenserna och möjligheterna driver på individualiseringen. Vi kan vara individualiserade i högre utsträckning i ett större utbud, det blir också mer efterfrågat och mer socialt accepterat.

För många konsumenter blir huvudproblemet att hantera alla valmöjligheter. När konsumenter får allt mer att välja på ökar inte bara valmöjligheterna utan även beslutsångesten. För varje val man gör så missar man andra alternativ och vi vill helst hålla alla vägar öppna. Konsumenten upplever informationsstress. Forskare menar också att en viktig anledning till vår upplevda brist på tid är våra stigande krav på att hinna utnyttja de allt fler möjligheter som erbjuds oss på livets alla arenor. Detta på samma gång som tiden inte expanderar. I spåren av denna utveckling växer det fram en mer otålig och rastlös konsument/kund med allt högre krav på snabb leverans och omedelbar tillfredsställelse, mer orienterad mot impulsbeteenden.

(more…)

Annonser

Eco-Action

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Samarbete
  • Ångest
  • Begynnande kommersiell kraft
  • Miljömedvetandet har tagit ordentlig fart och man skulle kunna säga att 2006 var något av ett genombrottsår med bl a Stern-rapporten och Al Gores film. Mediabevakningen ökade och det basuneras ut att vi ska koldioxidbanta. Företag började se över och marknadsföra/ kommunicera sin miljöpolicy. Naturvårdsverket har sen 2002 gjort undersökningar kring människors inställning till klimathotet. I dessa ser vi att övertygelsen om att vi som individer har möjlighet att påverka utvecklingen är stärkt. Vi ser också att man börjar tänka på och säger sig agera för konkreta åtgärder. Det senaste året har inköpen av ekologiskt odlad mat ökat, framförallt i stortstadsregionerna. I modesammanhang pratas det mycket om Vintage, secondhand och slow fashion. Klädkedjorna lanserar ekologiska kollektioner. (more…)