Nu! Och sen?

Co-Con (Cooperation and conversation) – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

the conversation prism

För mediamarknaden innebär Co-con-temat att man måste rusta sig för fler samannonseringsprojekt men också för att företagskunderna blir större och förmodligen färre genom sammanslagningar och branschglidning. Satsa mer på fler redaktionella samarbeten och länksamarbeten, gemensamma annonspaket och gemensam produktion. Problem kan komma att uppstå genom att annonsörer går samman och gör konkurrerande produkter.

Bloggandet tycks ha blivit ett sätt för journalister att lära sig om det nya men det rymmer bara spår av lösningen. Bloggandet är delvis en ny form av en till många-kommunikation. Nyckeln till framtiden ligger emellertid inte i att alla är sina egna medier utan i den dialog som fomatet har skapat, länkar, kommentarer, dialog. Den nya kommunikationen behöver bygga på ömsesidighet och att man utvecklar budskap och innehåll tillsammans med dem som tidigare betraktades som mottagare.

(more…)

Annonser

CO-trenden

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

•    Branschglidningar
•    Samarbeten och allianser
•    Co-epitition, Co-branding, Co-packaging
•    Nya affärsmodeller

Allt fler branscher mognar och stelnar i ineffektiva strukturer som innebär att företagen har svårt att skapa nödvändig förnyelse. Då ökar branschglidningarna. Avsikten med breddningen kan variera. Dels är det ett effektivt sätt för företag med stor kundbas och starkt varumärke att utveckla sitt erbjudande till kunderna genom att expandera in på nya områden. På detta sätt erbjuder man kunderna mervärde och ökar sin intjäningsförmåga. Sätten att göra detta på är många och vi ser nya samarbeten mellan starka varumärken dyka upp.

(more…)

Sociala medier får ökat inflytande

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Från kommunkation till konversation (Web 2.0)
  • Maktförskjutning – informationsmonopolet borta
  • Delaktighetssamhället
  • Transparans
  • Digital klyfta

Sociala medier kan definieras som ”Människor som har diskussion online”. Och detta kan ske i bloggar, mikrobloggar, podcasts, communities, kommentarer mm.

Nya tjänster online gör det enklare att föra en diskussion. Fler använder dessa tjänster och fler bidrar med innehåll. (more…)