Nu! Och sen?

Åldrande konsumenter med nya vanor

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

•    Fler rika och friska äldre i Skåne
•    Från ungdom till evig ungdomlighet

Rekordgenerationen (födda 1945-54) är många och köpstarka; 1, 2 miljoner svenskar totalt och samtliga kommer att gå i pension innan 2019. De här kunderna är vana att själva diktera villkoren; de självsäkra idealisterna. De har helt nya konsumtionsvanor jämfört med tidigare generationer: De lever i nuet och spenderar sina pengar på varor och tjänster som bejakar deras önskan om självförverkligande. Det är slösargenerationen, som jagar upplevelser. Målet är att leva gott, gärna länge.  De har hälsa, tid och ekonomiska förutsättningar.  De reser och spenderar sina pengar och är mindre styrda av tidspress. De lägger mycket pengar på sina vuxna barn och fortsätter att curla sina barn upp i 35-årsåldern.

(more…)

Annonser

Urbanisering – Skåne växer dubbelt

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

  • Befolkningen växer
  • Ökad rörlighet
  • Regionalisering
  • Kreativa klassen

Urbaniseringen fortsätter i Sverige och leder till att storstadsregionen Skåne fortsätter att växa mer än Sverige i övrigt. Öresundsregionen tillför värde till Skåne och attraherar ung välutbildad befolkning. Störst tillväxt har västra och södra Skåne medan nordöstra följer rikssnittet.

Skåne (och Öresund) blir alltmer en region i takt med att pendlingen ökar (i frekvens och mil) inom Skåne, skåningarnas aktionsradie vidgas successivt, flyttningen inom regionen ökar. Den kraftigt ökade pendlingen från Skåne till Danmark vidgar pendlingsradien generellt. Det är blir mer naturligt än tidigare att pendla mellan Malmö och Kristianstad eller Svedala och Köpenhamn. (more…)