Nu! Och sen?

Exempel på kundmakt

Posted in Trender by tinanybom on 2009-09-10

Dave Carroll använder Youtube som kanal för att utrycka sitt missnöje mot United Airlines.

 

Ett exempel på företag som använt kundkritik på ett smart sätt är EA sports.

När EA sports lanserade sitt nya golfspel hade man en bugg i spelet; Tiger Woods kunde gå på vatten, då spelet inte kunde göra skillnad på utspelsplats. Efter att fått kritik från ett antal ilskna kunder gav man svar på tal, också på Youtube.

Annonser

Från leverantörs- och distributörsmakt till Kundmakt – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Time magazine - person of the year 2006

Marknadsföring och media har under lång tid höjt tonen och ökat typsnitten. Dessa gamla tumregler gäller inte längre. Nu blir det allt viktigare att lyssna och föra dialog med kunderna. Auktoriteter ersätts allt snabbare och det blir en allt större utmaning att anpassa sig och vara lyhörd men också långsiktig och tydlig.

Det ökade fokuset på Return on Marketing investment (ROMI) leder till att annonsörerna satsar hårdare på beteendedrivande kommunikation än varumärkesdrivande eftersom det är lättare att mäta effekten.

I en allt mer komplex marknadsföringssituation vill allt fler annonsörer skapa partnerskap och dela risken med utvalda mediapartners. Mediaföretagen måste bli affärsmän som erbjuds delägarskap i annonsörens marknadsföringsbeslut.

(more…)

Jakten på relevans i marknadsföringen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Annonsörer eftersträvar en allt mer effektiv marknadskommunikation. Som ett led i detta arbetar man mer och mer med kommunikation som anpassas utifrån konsumentens beteenden/intressen för att försöka nå fram med relevant budskap (behavior targeting).

Internetmediets ”pull-egenskaper” börjar nu även utnyttjas och förstås av marknadsförare och sökordsmarknadsföring är begreppet för dagen.

(more…)

Alla vill äga kundrelationen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Kundnärhet en maktfaktor
  • Kundrelationer skapar kundinsikt
  • Kundrelationsägarskap hårdvaluta

Det är allt viktigare och mer eftersträvansvärt att äga kundrelationen. Vi ser att allt fler annonsörer satsar på att bli medieägare och innehållsproducenter. De söker direktkontakt med konsumenterna via egna sajter, kort, medlemstidningar och medlemstjänster. De strävar efter att minska sina annonskostnader och än viktigare skapa en direktdialog med kunderna bl a för att utveckla sina produkter.

Även aktörer som Google, Yahoo och Microsoft satsar på att bli stora på annonsering, events, galor etc och på så sätt i större utsträckning äga och profitera på relationen till kunden.

(more…)

Överutbud leder till valfrihetsbacklash och situationskonsumtion

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19
  • Sena beslut
  • Enkla beslut
  • Inga beslut

Utbudet av produkter, tjänster och kommunikation blir allt större. Aldrig förr har vi fått ta del av för så många valmöjligheter som nu. De många influenserna och möjligheterna driver på individualiseringen. Vi kan vara individualiserade i högre utsträckning i ett större utbud, det blir också mer efterfrågat och mer socialt accepterat.

För många konsumenter blir huvudproblemet att hantera alla valmöjligheter. När konsumenter får allt mer att välja på ökar inte bara valmöjligheterna utan även beslutsångesten. För varje val man gör så missar man andra alternativ och vi vill helst hålla alla vägar öppna. Konsumenten upplever informationsstress. Forskare menar också att en viktig anledning till vår upplevda brist på tid är våra stigande krav på att hinna utnyttja de allt fler möjligheter som erbjuds oss på livets alla arenor. Detta på samma gång som tiden inte expanderar. I spåren av denna utveckling växer det fram en mer otålig och rastlös konsument/kund med allt högre krav på snabb leverans och omedelbar tillfredsställelse, mer orienterad mot impulsbeteenden.

(more…)

Konsumenten tar makten

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

(från företagen och reklamen)

  • Kräsna, Kunniga och beväpnade konsumenter
  • Transparans och Informationsövertag
  • Illojalitet

Ett maktskifte äger rum. Rekommendationer från person till person (ofta via nätet), prisjämförelsesajter och topplistor styr alltfler människors köpbeslut. Traditionell reklam och vad företaget som tillhandahåller produkten säger blir allt mer ifrågasatt och/eller ignorerat.

(more…)