Nu! Och sen?

Jakten på rätt guide

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Fyrtorn
  • Trusted thinkpool

    Behovet av navigation och förenkling ökar.

    Utrymmet på webben är obegränsat och mängden information är oändligt. Behovet av vägledning och prioritering blir än större. Behovet av så kallade fyrtorn, som vägleder konsumenten och utgör en mellanhand mellan producent och konsument, ökar. Konsumtion i framtiden handlar i allt större utsträckning om navigering.

    Ett fyrtorn är en person som har mycket information, är trovärdig och som sprider information till andra, det kan vara medier men även vänner och familj. Det är inte alltid man vare sig vill, orkar eller kan leta fram material som man vill ta del av, och då finns det förhoppningsvis någon i ens vänkrets, som gör det åt en. (more…)

    Annonser