Nu! Och sen?

Mediakonsumtion på Homozappiens vis – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

homozappiensRollen som mediaföretag håller på att förändras. Det blir svårare att sälja envägsproducerat material till en given målgrupp. Värdekedjan delas upp mellan bland annat produktion, distribution och guidning i olika nivåer.

Flera mediehus talar om att bli innehållsredaktörer snarare än tidningar eller TV-företag. Traditionell media kommer att få en minskad roll men blir samtidigt kanske viktigare än någonsin. Här finns kunskap om hur man möter behovet av att skapa överblick och struktur. Använder man kunskapen och resurserna rätt så kan det förtroende som byggts upp på hundratals år utnyttjas så att konsumenterna fortsatt väljer dessa medier bland andra.

Traditionella reklammedier skapar ökade samarbeten för att undvika att konsumenten zappar bort från reklamen. Till exempel samkör nu de kommersiella TV-kanalerna sina reklamavbrott.

Annonsörer och marknadsförare söker nya vägar att synas i stället för att använda traditionella kanaler. Man satsar mer på ”dold reklam” och lägger kraft på att erbjuda information närmare inköpstilllfället. Man nischar kommunikationen mer och tänker i helhetskampanjer där samma budskap trummas ut på många olika sätt i olka kanaler.

(more…)

Annonser

Morgontidningsprenumerationer minskar upplaga och antal läsare sjunker

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19
  • Läsvanorna differentieras

Den prenumererade morgontidningen har fått stark konkurrens av den ökade tillgången på gratis nyheter samt människors förändrade levnadsvanor och medievanor, ökat antal ensamhushåll, senare etablering/vi bildar familj allt senare mm. För varje generation minskar andelen regelbundna morgontidningsläsare med 10-15 procentenheter.

Svensk morgonpress har tappat stora upplagevolymer under de senaste decennierna. Från att ha nått närmare 80% hushållen med den betalda morgontidningen varje dag ligger man nu på 50% eller mindre.

(more…)

Jakten på rätt guide

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Fyrtorn
  • Trusted thinkpool

    Behovet av navigation och förenkling ökar.

    Utrymmet på webben är obegränsat och mängden information är oändligt. Behovet av vägledning och prioritering blir än större. Behovet av så kallade fyrtorn, som vägleder konsumenten och utgör en mellanhand mellan producent och konsument, ökar. Konsumtion i framtiden handlar i allt större utsträckning om navigering.

    Ett fyrtorn är en person som har mycket information, är trovärdig och som sprider information till andra, det kan vara medier men även vänner och familj. Det är inte alltid man vare sig vill, orkar eller kan leta fram material som man vill ta del av, och då finns det förhoppningsvis någon i ens vänkrets, som gör det åt en. (more…)