Nu! Och sen?

Jakten på relevans i marknadsföringen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Annonsörer eftersträvar en allt mer effektiv marknadskommunikation. Som ett led i detta arbetar man mer och mer med kommunikation som anpassas utifrån konsumentens beteenden/intressen för att försöka nå fram med relevant budskap (behavior targeting).

Internetmediets ”pull-egenskaper” börjar nu även utnyttjas och förstås av marknadsförare och sökordsmarknadsföring är begreppet för dagen.

(more…)

Annonser