Nu! Och sen?

Scenario 1 – Expertis

Posted in Scenarier by hdsds on 2009-05-28

expertis

Intervju med Anna Serner, vd Medieutgivarna, som läggs ner vid årsskiftet 2020/2021.

Varför lägger ni ner organisationen Medieutgivarna?
– När jag började hette vi Tidningsutgivarna, TU, och bestod av 270 medlemsföretag. När årsmötet tog beslutet att lägga ner hade vi 2 470 företag i organisationen. Skälet är helt enkelt att företagen konkurrerar för mycket med varandra och har för olika syn på verksamheten. (more…)

Annonser

Me-Making

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

  • Me-tailing
  • Me-branding
  • Personal touch

Vi vill vara så individuella som möjligt i våra val och marknaden för masskräddarsydda varor och tjänster ökar. Konsumenterna blir allt aktivare i att designa och anpassa produkter och tjänster efter sina egna behov och krav. Det som man själv har varit med om att utforma blir mer värt (ökat självförverkligande).

”I wikinomin är det användarna som producerar och investerar sin kunskap och tid.  De är prosumenter (producerande konsumenter) eller anvesterare (användande investerare).”

’Customer made’ trenden står i samklang med kundernas ökade efterfrågan på produkter som de själva kan anpassa efter tycke och smak.

(more…)