Nu! Och sen?

Rörligt ökar – visualisering

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Verkligheten rör på sig oavsett bild- och ljudkvalitet

Allt mer av vår kommunikation och konsumtion sker med symboler, bilder och rörliga bilder. Vi rör oss mot ett symbolsamhälle där kommunikationen och konsumtionen blir mer omfattande i gränssnittet. Texttrötta konsumenter börjar föredra rölig bild framför text. Det ökande tittandet på filmer och klipp via nätet banar väg för nya annonskanaler.

Vi rör oss uppåt i ”uttryckstrappan” i takt med att teknik och bandbredd tillåter det. Text – Stillbild – Rörlig bild, och den sistnämnda är nu i stark tillväxt. (more…)

Annonser