Nu! Och sen?

Smart och exklusiv

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

På Tradera.se finns 105 auktioner för Prada. Ett klick bort och du kan beställa en Gucci i stället. När statusprylarna har blivit lättillgängliga för alla söker de traditionella lyxaktörerna nya vägar för att få äkta lyx.

Lyx handlar inte längre bara om det som går att köpa för pengar utan kan lika gärna handla om att kunna beställa in en alldeles speciell sorts kaffe. Att ha kunskapen om var man kan hitta den perfekta espresson innebär lyx. Det är just kunskapen som kommer att vara viktig och då även möjligheten till att få tag på den, t ex vart finns den bästa stranden? Detta innebär att de personliga nätverken blir allt viktigare.

(more…)

Annonser

Gratis

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Allt fler produkter och tjänster, främst de som distribueras via Internet, uppfattas av användaren som gratis. Affärsmodellen bygger oftast på att kärnprodukten är gratis och finansiering sker med annonser, premiumtjänster, frivillig betalning, sponsring eller kapitalisering av kundregister.

(more…)

Tagged with: , ,

Mångkultur och klasskillnader

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat ”Från moderna till postmoderna individer”

 • Utanförskap
 • Nya klassklyftor
 • Mångfaldens möjligheter

Mångkultur
Andelen människor med annan kulturell än den traditionellt svenska bakgrunden ökar. Allt fler instanser ser möjligheter med en multikulturell marknad, inte minst handeln då där finns andra konsumtionsmönster och vanor.

Klasskillnader
Under 1980-talet ökade inkomstskillnaderna. Samtidigt skedde en utjämning genom skatter och bidrag. Nettoinkomsternas fördelning förändrades därför inte i stort. Under början av 1990-talet växte inkomstskillnaderna mer, medan utjämningen genom skatter och bidrag minskade. Dessutom växte under hela perioden skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner, mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Europa samt mellan högre tjänstemän och arbetare. En ökad ekonomisk polarisering i Sverige blev resultatet.

(more…)

Mediekanalsexplosion och ökad nischning föder Homozappiens

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

Scanning
Sök
Aktivt

Vi står mitt i en mediakanalsexplosion som accelererat under en rad år. I grunden drivs utvecklingen mot allt fler kanaler och nya format av nya tekniska möjliggörare. Förutom att Internet och mobilen erbjuder ett oöverskådligt och växande antal nya kanaler så leder den pågående digitaliseringen till att allt fler mediekanaler konvergerar, dvs flyter in i varandra och får nya egenskaper som förändrar medielandskapet i grunden.

Det ökande utbudet på medier och ett stigande informationsöverflöd det allt dyrare att effektivt bryta igenom bruset. Marknadsförarna söker efter mer effektiva mediekanaler, nya format och tilltalssätt. Som en naturlig konsekvens av medieexplosionen och teknikutvecklingen blir medier allt mer nischade och smalare i sin intresseinriktning.

(more…)

Ökade krav på upplevelser

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Upplevelse i flera dimensioner
 • Mentalt värde
 • Flärd/neon
 • Äkthet
 • Inre & yttre utvecklingsdimension

Allt fler människor är intresserade av upplevelser och personlig utveckling, inte enbart materiella ting. Upplevelsekonsumtion har hittills framförallt handlat om underhållnings-konsumtion; tjänster och produkter har erbjudits konsumenten tillsammans med någon form av underhållning.

Nu handlar det mer om jakten på det tillförlitliga och äkta upplevelserna. Det är så mycket som är fejkat, tillfixat, osant, imiterat och manipulerat runt om oss att vi söker åt andra hållet. Det äkta handlar om det mänskliga, det riktiga och sanna, det genuina och tillförlitliga.

(more…)

Polarisering lågpris-premium

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Smartshopping
 • My value for money
 • Flykten från mitten

I så gott som alla branscher har polariseringen mellan lågpris och lyx slagit igenom; utbudet av billiga kopior ökar och konsumenterna struntar i varumärket och blir allt mer prismedvetna. Det är en konsument som finns i alla åldrar och inkomstklasser.

Polariseringen sker också under veckan – vardag=lågpris och helg = premium

Trenden har pågått under många år men har framförallt slagit igenom ordentligt sedan början av 2000talet och framåt då ett antal lågpris/gratisaktörer startade i Sverige för första gången.

(more…)

CO-trenden

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

•    Branschglidningar
•    Samarbeten och allianser
•    Co-epitition, Co-branding, Co-packaging
•    Nya affärsmodeller

Allt fler branscher mognar och stelnar i ineffektiva strukturer som innebär att företagen har svårt att skapa nödvändig förnyelse. Då ökar branschglidningarna. Avsikten med breddningen kan variera. Dels är det ett effektivt sätt för företag med stor kundbas och starkt varumärke att utveckla sitt erbjudande till kunderna genom att expandera in på nya områden. På detta sätt erbjuder man kunderna mervärde och ökar sin intjäningsförmåga. Sätten att göra detta på är många och vi ser nya samarbeten mellan starka varumärken dyka upp.

(more…)

Alla vill äga kundrelationen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Kundnärhet en maktfaktor
 • Kundrelationer skapar kundinsikt
 • Kundrelationsägarskap hårdvaluta

Det är allt viktigare och mer eftersträvansvärt att äga kundrelationen. Vi ser att allt fler annonsörer satsar på att bli medieägare och innehållsproducenter. De söker direktkontakt med konsumenterna via egna sajter, kort, medlemstidningar och medlemstjänster. De strävar efter att minska sina annonskostnader och än viktigare skapa en direktdialog med kunderna bl a för att utveckla sina produkter.

Även aktörer som Google, Yahoo och Microsoft satsar på att bli stora på annonsering, events, galor etc och på så sätt i större utsträckning äga och profitera på relationen till kunden.

(more…)

Åldrande konsumenter med nya vanor

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

•    Fler rika och friska äldre i Skåne
•    Från ungdom till evig ungdomlighet

Rekordgenerationen (födda 1945-54) är många och köpstarka; 1, 2 miljoner svenskar totalt och samtliga kommer att gå i pension innan 2019. De här kunderna är vana att själva diktera villkoren; de självsäkra idealisterna. De har helt nya konsumtionsvanor jämfört med tidigare generationer: De lever i nuet och spenderar sina pengar på varor och tjänster som bejakar deras önskan om självförverkligande. Det är slösargenerationen, som jagar upplevelser. Målet är att leva gott, gärna länge.  De har hälsa, tid och ekonomiska förutsättningar.  De reser och spenderar sina pengar och är mindre styrda av tidspress. De lägger mycket pengar på sina vuxna barn och fortsätter att curla sina barn upp i 35-årsåldern.

(more…)

Jakten på rätt guide

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Fyrtorn
 • Trusted thinkpool

  Behovet av navigation och förenkling ökar.

  Utrymmet på webben är obegränsat och mängden information är oändligt. Behovet av vägledning och prioritering blir än större. Behovet av så kallade fyrtorn, som vägleder konsumenten och utgör en mellanhand mellan producent och konsument, ökar. Konsumtion i framtiden handlar i allt större utsträckning om navigering.

  Ett fyrtorn är en person som har mycket information, är trovärdig och som sprider information till andra, det kan vara medier men även vänner och familj. Det är inte alltid man vare sig vill, orkar eller kan leta fram material som man vill ta del av, och då finns det förhoppningsvis någon i ens vänkrets, som gör det åt en. (more…)