Nu! Och sen?

Ökade krav på upplevelser

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
  • Upplevelse i flera dimensioner
  • Mentalt värde
  • Flärd/neon
  • Äkthet
  • Inre & yttre utvecklingsdimension

Allt fler människor är intresserade av upplevelser och personlig utveckling, inte enbart materiella ting. Upplevelsekonsumtion har hittills framförallt handlat om underhållnings-konsumtion; tjänster och produkter har erbjudits konsumenten tillsammans med någon form av underhållning.

Nu handlar det mer om jakten på det tillförlitliga och äkta upplevelserna. Det är så mycket som är fejkat, tillfixat, osant, imiterat och manipulerat runt om oss att vi söker åt andra hållet. Det äkta handlar om det mänskliga, det riktiga och sanna, det genuina och tillförlitliga.

(more…)

Annonser