Nu! Och sen?

Scenario 2 – Nätverk

Posted in Scenarier by hdsds on 2009-05-28

natverk

Det är en fantastisk vårdag i Malmö 2020. Oskar, 28, promenerar med lätta steg genom Pildamsparken på väg mot Banco Santander Arena (ja, den spanska storbanken köpte resterna av Swedbank och Folksam av svenska staten 2011). Det är derbydags och vissa saker kan tidens gång inte ändra på; Malmö FF tar emot Helsingborgs IF, det är som vanligt årets match och luften vibrerar av förväntan.

Inte bara av förväntan, förresten. Luften är full av information som Oskar plockar ned under tiden han strosar mot stadion – mobilen vibrerar nästan hela tiden. Men det är inte sms, nej det var länge sedan man slutade ”messa”. I Oskars värld handlar allt om nätverk, fasta och tillfälliga, som han kan komma åt från i princip vilken maskin som helst bara den har en koppling till ”molnet”.

(more…)

Annonser

Scenario 1 – Expertis

Posted in Scenarier by hdsds on 2009-05-28

expertis

Intervju med Anna Serner, vd Medieutgivarna, som läggs ner vid årsskiftet 2020/2021.

Varför lägger ni ner organisationen Medieutgivarna?
– När jag började hette vi Tidningsutgivarna, TU, och bestod av 270 medlemsföretag. När årsmötet tog beslutet att lägga ner hade vi 2 470 företag i organisationen. Skälet är helt enkelt att företagen konkurrerar för mycket med varandra och har för olika syn på verksamheten. (more…)

Utbudsexplosion – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

utbudsexplosionVaror och tjänster har i dag allt kortare livstid och kraven på individuell anpassning gör det allt svårare att producera mot lager. Just in time blir det enda möjliga. När anpassningskravet går för långt får tillverkarna fråga om kundens önskemål inom vissa ramar snarare än att specificera vad som erbjuds. Biltillverkarna producerar kundens eget mönster. En restaurang skyltar med att vi lagar ditt recept om vi har råvarorna. Samtidigt blir orienteringen i utbudsöverflödet allt svårare. Ofta orkar inte konsumenten välja alls och så blir det ”all inclusive” i stället.

(more…)

Gratis

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Allt fler produkter och tjänster, främst de som distribueras via Internet, uppfattas av användaren som gratis. Affärsmodellen bygger oftast på att kärnprodukten är gratis och finansiering sker med annonser, premiumtjänster, frivillig betalning, sponsring eller kapitalisering av kundregister.

(more…)

Tagged with: , ,

Mediekanalsexplosion och ökad nischning föder Homozappiens

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

Scanning
Sök
Aktivt

Vi står mitt i en mediakanalsexplosion som accelererat under en rad år. I grunden drivs utvecklingen mot allt fler kanaler och nya format av nya tekniska möjliggörare. Förutom att Internet och mobilen erbjuder ett oöverskådligt och växande antal nya kanaler så leder den pågående digitaliseringen till att allt fler mediekanaler konvergerar, dvs flyter in i varandra och får nya egenskaper som förändrar medielandskapet i grunden.

Det ökande utbudet på medier och ett stigande informationsöverflöd det allt dyrare att effektivt bryta igenom bruset. Marknadsförarna söker efter mer effektiva mediekanaler, nya format och tilltalssätt. Som en naturlig konsekvens av medieexplosionen och teknikutvecklingen blir medier allt mer nischade och smalare i sin intresseinriktning.

(more…)

Polarisering lågpris-premium

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Smartshopping
 • My value for money
 • Flykten från mitten

I så gott som alla branscher har polariseringen mellan lågpris och lyx slagit igenom; utbudet av billiga kopior ökar och konsumenterna struntar i varumärket och blir allt mer prismedvetna. Det är en konsument som finns i alla åldrar och inkomstklasser.

Polariseringen sker också under veckan – vardag=lågpris och helg = premium

Trenden har pågått under många år men har framförallt slagit igenom ordentligt sedan början av 2000talet och framåt då ett antal lågpris/gratisaktörer startade i Sverige för första gången.

(more…)

Branding 2.0 – Den totala varumärkesupplevelsen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Paketering
 • Helhet

Den totala varumärkesupplevelsen blir allt viktigare. Från att fokus tidigare har legat på antingen varumärkesperception eller produktupplevelse blir det allt viktigare att arbeta med hela varumärkesupplevelsen (brand experience) och hur alla varumärkets kontakter påverkar den totala varumärkesupplevelsen.

I jakten på att nå fram finns även en strävan att inte bara tilltala syn och hörsel, utan även använda lukt, smak och känsel för att skapa en upplevelse. Samtidigt vill man inte bara skapa ett intryck, utan även bygga en relation med sina kunder.

Vi ser allt mer av experience marketing och guerilla marketing. (more…)

Tagged with: , ,

Long Tail

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Bredda basen
 • Återanvändning
 • Remix

“Det är otroligt att allt som händer i världen varje dag precis får plats i tidningen.” – Jerry Seinfeld

Den långa svansen (engelska The Long Tail) är ett begrepp som chefredaktören för tidskriften Wired, Chris Anderson, myntade i Wired-artikeln ”The Long Tail” i oktober 2004. Den långa svansen innebär att via nätverkInternet ökar marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt. Uttrycket kommer av formen på en efterfrågekurva där fördelningen till vänster bildar en liten skock. Till höger om denna faller kurvan snabbt, och bildar en ”lång svans”.

Andersons teori är att det sammanlagda försäljningsvärdet av de småsäljande produkterna kan vara lika stort som värdet på de produkter som traditionellt ansetts som storsäljare, varför det i den elektroniska tidsåldern med låga eller inga lagerhållningskostnader kan vara värt att satsa även på produkter i en smal nisch. Typiska branscher där denna affärsmodell visat sig framgångsrik är internetbaserade musikaffärer och bokhandlare som Amazon.com. (more…)

Mer lokal information

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19
 • Nära – Supernära
 • Lokalpatriotism
 • Intensivare kamp om lokal position

Intresset för det superlokala (från stadsdel/ort till liten kommun) har alltid funnits. Men de senaste decennierna har medierna inte prioriterat det och delvis konkurrerats ut (annonsmarknaderna). Papperstidningens utrymme är begränsat och det har också krävts mycket arbete för att förädla medborgarbidragen. Läsarna har velat bidra, men inte kunnat. Nu finns plötsligt de tekniska förutsättningarna i form av mejl, sms, mms, mobilt Internet etc och nu hårdnar kampen om den lokala informationen. (more…)

Tagged with: , ,